Ceník služeb

AZ CREDIT s.r.o.
Se sídlem Brněnská 300/31, PSČ 500 06 Hradec Králové
Tel. 495 53 60 33 , 606 635 511

Platný od 1.5.2018

Zpracování mzdové agendy

Zpracování měsíčních výplat

 • agenda obsahuje zpracování výplatních listin, přehledů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, odvody daně ze závislé činnosti, evidence vyměřovacích základů pro výpočet zákonného úrazového pojištění zaměstnanců, přehledy měsíčních mezd pro účetnictví, evidence neschopenek (pro malé i velké organizace), výpočet nemocenských dávek

PRACOVNÍ SMLOUVA, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

Sazba za 1 pracovníka Kč 275,-


Zastupování na úřadech

 • zastupování při kontrole orgány sociální správy, zdravotních pojišťoven, finančního úřadu další zastupování vyžádané

Hodinová sazba Kč 825,-
Cestovné MHD v prokázané výši
Cestovné vozidlem Kč 10,00/1 km


Další mzdová agenda

Hodinová sazba Kč 605,-

Cena se vztahuje zejména na tyto práce:

 • Vypracování ELDZ (evidenční list důchodového zabezpečení).
 • Žádost o starobní důchod.
 • Potvrzení příjmu pro sociální dávky.
 • Potvrzení příjmu pro vyúčtování daně ze závislé činnosti.
 • Vystavení zápočtového listu.
 • Roční zúčtování daně z příjmu za zaměstnance i za firmu.
 • Přihláška 1 zaměstnance.
 • Odhláška 1 zaměstnance.
 • Vyúčtování srážkové daně za firmu.
 • Vyplnění podkladů pro spotřebitelské úvěry zaměstnanců.
 • Vyplnění podkladových materiálů vyžádaných soudy a Úřadem práce.
 • Vyplnění celoročních statistických výkazů za firmu.
 • Elektronické podávání ze ZAREP nebo DS.

K cenám nutno přičíst DPH v základní sazbě.

Ostatní práce spojené s účetní a mzdovou agendou

Hromadné zpracování dokladů Kč 605,-/hodinu
Ekonomické a účetní poradenství, mzdové poradenství Kč 825,-/hodinu
Ostatní práce Kč 715,-/hodinu
(Práce zahrnují výpomoc při sestavení vnitropodnikových směrnic, zápisů z valných hromad k rozdělení zisku, k úhradě ztráty, organizace skladové evidence, vyžádané výkazy rozvahy a výsledovky, cash-flow, závěrkové Práce.)
Zastupování na úřadech Kč 825,-/hodinu
(běžné kontrolní a informativní návštěvy finančního úřadu, sociální správy, zdravotních pojišťoven)
sazba za ujetý km
příp. doprava v doložené výši
Kč 10,-

K cenám nutno připočíst DPH v základní sazbě.

Daňové poradenství

Daňové poradenství Kč 1 650,-/hodinu
(Práce zahrnují poskytnutí odborné pomoci při sestavení vnitropodnikových směrnic, zápisů z valných hromad k rozdělení zisku, k úhradě ztráty, organizace skladové evidence, vyžádané výkazy rozvahy a výsledovky, závěrkové práce, zpracování daňového přiznání)
Zastupování na úřadech Kč 1 650,-/hodinu
(kontrolní a informativní návštěvy finančního úřadu, sociální správy, zdravotních pojišťoven)
Zastupování v daňovém řízení Kč 2 750,-/hodinu zastupování, zpracování dokumentace a ostatních vyžádaných písemností
Zastupování v daňovém řízení Kč 1 045,-/hodinu přípravy podkladů
sazba za ujetý km
příp. doprava v doložené výši
Kč 10,-

K cenám nutno připočíst DPH v základní sazbě