Účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence

  • vedení účetnictví podle zákona 563/91 Sb. o účetnictví
  • měsíční výsledky hospodaření
  • roční účetní závěrky, výkazy, výroční zprávy
  • spolupráce při inventarizacích, evidence majetku
  • zveřejňování účetních závěrek v obchodním rejstříku
  • součinnost s kontrolními orgány (finanční úřad, celní úřad)
  • zastupování před orgány státní správy
  • spolupráce s auditory a právními kancelářemi