Účetnictví online

Dle požadavku klienta nabídneme způsob vedení účetnictví:

  • externě – pouze dodavatelsky v sídle společnosti AZ CREDIT s.r.o.
  • v sídle klienta – osobně nebo formou poradenství
  • kombinací obou způsobů za využití internetu

V posledních letech stoupá zájem o vedení účetnictví za použití účetního software s externím přístupem. V takovém případě klient zadává své doklady sám, příp. naše účetní dochází do sídla klienta pořídit prvotní doklady. Vedení účetnictví a zpracování mezd probíhá bez nutných osobních návštěv. Tento progresivní způsob spolupráce vyžaduje od klienta základní znalost práce s písemnostmi a vzájemnou součinnost. Na druhé straně není klient omezován nedostatkem aktuálních účetních informací a nedostupností dokladů, které se nemusí za účelem zpracování dat odnášet.

Účetní software

Používáme komplexní účetní software - Premier system.