Zpracování mezd

Vedení mzdové a personální agendy

  • vedení personální a mzdové agendy
  • výpočet mezd včetně vystavení příkazů k úhradě
  • výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění včetně vystavení příkazů k úhradě
  • zákonné pojištění organizace odpovědnosti za škody
  • roční vyúčtování daní za firmu a zaměstnance
  • vystavování zápočtových listů
  • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení, archivace
  • komunikace s finančním úřadem, ČSSZ a zdravotními pojišťovnami
  • zastupování před orgány státní správy, hlášení změn u zaměstnanců
  • příprava mzdových listů k archivaci pro potřeby důchodového pojištění